دانلود رایگان


تحقیق درباره شرح خدمات مهندس عمران براي نظارت بر اجراي ساختمان - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق درباره شرح خدمات مهندس عمران برای نظارت بر اجرای ساختمان

دانلود رایگان تحقیق درباره شرح خدمات مهندس عمران براي نظارت بر اجراي ساختمان این محصول درقالب ورد(WORD) و قابل ویرایش در 44 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید.
لینک دانلود پایین صفحه
شرح خدمات مهندس عمران براي نظارت بر اجراي ساختمان مرحله اول
الف : تصوير( فتوكپي ) كليه مدارك رسمي ناظر بر احداث ساختمان ( صادره توسط شهرداري منطقه ذيربط ) شامل : مقررات ، تذكرات و “ دستور تهيه نقشه “ ، در محوطه مورد نظر مالك براي احداث ساختمان .

ب : نقشه هاي اجرايي معماري ، سازه و حسب مورد ( بر اساس مقررات ذيربط ) نقشه هاي اجرايي تأسيسات ، مكانيكي و تأسيسات برقي

ج : ساير مدارك و گزارشها و نقشه هايي كه عنداللزوم بـراي تهيه نقشه هاي اجرائي ( موضوع بند ب ) مورد استفاده قرار گرفته اند .
از قبيل : نقشه هاي مربوط به نقشه برداري محوطه ، گزارش هاي آزمايش مكانيك خاك و موارد مشابه .


2-1- بازديد محلي و كسب اطلاعات از وضعيت و موقعيت محوطه ( زمين ) اجراي طرح از لحاظ : محدوده ، همسايگي ، وسعت ، شيب عمومي ، عوارض طبيعي مشهود ، آثار زيست محيطي ، مستحدثات و تأسيسات موجود در زمين نظاير آن .

3-1- بررسي كامل نقشه هاي اجرائي سازه ، به منظور رفع ابهامات و تعيين قابليت اجرا به شرح ذيل :

الف : انطباق نقشه ها با مقررات و ضوابت عمومي ناظر بر احداث ساختمان در منطقه شهرداري ذيربط و همچنين مقررات و ضوابط خاص منعكس در “ دستور تهيه نقشه “ براي احداث ساختمان در محوطه مورد نظر .
ب: كفايت اطلاعات منعكس در نقشه هاي اجرايي براي احداث سازه ساختمان و به طبع براي نظارت بر حسن اجراي ساختمان بر اساس موارد مندرج در شرح هاي خدمات ذيربط.

ج: هماهنگي ضروري و انطباق نقشه هاي اجرايي معماري ، سازه و حسب مورد تأسيسات برقي با همديگر
تبصره )1(- در صورت عدم تطابق نقشه هاي اجرايي يا عدم كفايت اطلاعات ضروري موضوع بند 3-1- ، مهندس ناظر نقشه هاي ذيربط را همراه با گزارش توجيهي فني به مهندس معمار جهت انجام هماهنگي لازم ارائه مي نمايد تا توسط صاحب كار براي تكميل به مهندس تهيه كننده نقشه هاي مزبور ارجاع گردد . بعد از تكميل نقشه ها توسط مهندس مربوط ، بر اساس موارد منعكس در بند 3-1- ، نقشه هاي ذيربط توسط مهندس ناظر مجدداً مورد بررسي و باز بيني قرار خواهد گرفت .

تبصره )2(- مسئوليت تكميل و رفع نواقص نقشه هاي اجرايي در هر شرايطي به عهده مهندسان تهيه كننده نقشه ها و يا مهندسان ديگر با تخصص و صلاحيت مشابه خواهد بود .

4-1- همكاري در تنظيم برنامه نظارت بر احداث ساختمان با مهندس ناظر معماري بر اساس ملاحظات فني منعكس در نقشه هاي اجرايي معماري و ( حسب مورد ) نقشه هاي اجرايي تأسيسات مكانيكي و تأسيسات برقي در ارتباط با مراحل اصلي تنظيم گزارش هاي نظارت براي شهرداري .

5-1- تأييد نقشه هاي اجرايي و اعلام آمادگي براي نظارت بر احداث ساختمان با هماهنگي مهندس ناظر معمار .

الف : تأييد نقشه هاي اجرايي سازه و اعلام آن به مراجع ذيربط با هماهنگي مهندس ناظر معمار .

تبصره : مسئوليت مهندس ناظر در تأييد نقشه هاي اجرايي محدود به مواد منعكس در بند 3-1و نهايتاً موارد قابل تشخيص از طريق اطلاعات منعكس بر نقشه هاي ذيربط خواهد بود . به تبع اين تأييد رافع مسئوليت مهندسان تهيه كننده نقشه هاي مزبور نخواهد بود .

ب : اعلام آمادگي بر نظارت بر احداث ساختمان مورد نظر و پي گيري مراتب اداري مربوط به ارائه “ برگه نظارت “ و امضاء اوراق ضروري بر اساس ترتيبات و مقررات ذيربط با هماهنگي مهندس ناظر معمار .

مرحله دوم


1-2- تهيه دستور العمل ها و نظارت عمليات تخريب و گود برداري بر اساس درخواست مهندس ناظر معماري .

1-1-2- بررسي وضعيت ساختمان هاي موجود از لحاظ پايداري سازه و زمين زير پي و ساير موارد لازم الرعايه از نظر ايمني در حين تخريب و تنظيم دستورالعمل هاي ضروري .

2-1-2- بررسي وضعيت محوطه ( زمين ) موجود و ساختمان هاي اطراف محوطه از لحاظ پايداري سازه و زمين زير پي و ساير موارد لازم الرعايه از نظر ايمني در حين و بعد از خاكبرداري و تنظيم دستور العمل هاي ضروري .

تبصره )1(- در موارد ضروري به تشخيص مهندس ناظر عمران و باهماهنگي مهندس ناظر معمار و به هزينه صاحب صاحب كار آزمايش هاي ضروري و يا طراحي نحوه گود برداري و تنظيم دستوالعمل هاي ضروري به مهندسان با تخصص ذيربط و ذيصلاح واگذار خواهد شد .

تبصره )2(- در موارد ضروري به تشخيص مهندس ناظر سازه لزوم بررسي موارد مربوط به تخريب يا گودبرداري در ارتباط با تأسيسات شهري موجود در محوطه ( زمين ) احداث ساختمان و يا در محدوده مؤثر را به اطلاع مهندس ناظر معمار رسانده و با همكاري ساير مهندسان ناظر ( تأسيسات مكانيكي و تأسيسات برقي ) نكات لازم الرعايه از نظر ايمني در ارتباط با تأسيسات شهري را به دستوالعمل هاي تخريب و گودبرداري اضافه خواهد نمود .

3-1-2- تنظيم دستوالعمل ها تخريب و گودبرداري ( حسب مورد ) و همچين ملاحظات لازم الرعايه از نظر ايمني فني در تنظيم فعاليت هاي كارگاهي و ارائه آن به مهندس ناظر معمار براي تنظيم مجوز شروع عمليات ساختماني .

تبصره : دستوالعمل هاي مندرج در بندهاي 1-1-2 و 2-1-2 حسب مورد ، در صورت نياز به تخريب يا گودبرداري براي احداث ساختمان تنظيم خواهد شد .
4-1-2- حضور در مواقع ضروري در محوطه ، حسب اعلام مهندس ناظر معمار و برنامه تخريب و گودبرداري براي نظارت مداوم بر عمليات تخريب و گودبرداري و صدور دستوالعمل هاي موارد ضروري .


تحقیق


شرح خدمات مهندس عمران


نظارت بر اجرای ساختمان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ارتباط ایثارگران با رییس جمهور | ایثار خبر

با توجه به تاکید رییس جمهور در همایش افق رسانه، مبنی بر اینکه بدنبال مشورت با همه صاحبنظران ...

ارتباط ایثارگران با رییس جمهور | ایثار خبر

با توجه به تاکید رییس جمهور در همایش افق رسانه، مبنی بر اینکه بدنبال مشورت با همه صاحبنظران ...

ارتباط ایثارگران با رییس جمهور | ایثار خبر

با توجه به تاکید رییس جمهور در همایش افق رسانه، مبنی بر اینکه بدنبال مشورت با همه صاحبنظران ...

معرفی رشته های دانشگاهی - aehighschool.com

مطالعه اين بخش براي دانش آموزاني که در شهرها و در کوچه پس کوچه هاي شهرهاي بزرگ فقط ساختمان ...

آموزش GIS

با سلام . مقاله : مقایسه روش نسبت گیری طیفی و طبقه بندی نظارت شده در استخراج خط ساحلی (مطالعه ...

ارتباط ایثارگران با رییس جمهور | ایثار خبر

با توجه به تاکید رییس جمهور در همایش افق رسانه، مبنی بر اینکه بدنبال مشورت با همه صاحبنظران ...

کاروفناوری کَلاله - suherfe.blogfa.com

با کلیک بر روی بنر زیر به عضویت کانال تلگرام کار و فناوری کلاله درآیید و به فضایی متفاوت و ...

الف - تبعيض فاحش در پرداخت حقوق کارمندان از خزانه بيت المال

این قانون مدیریت خدمات کشوری که اینقدر بر اجرایش تاکید میکنید خود سر منشا فساد است.در اداره ...

ارتباط ایثارگران با رییس جمهور | ایثار خبر

با توجه به تاکید رییس جمهور در همایش افق رسانه، مبنی بر اینکه بدنبال مشورت با همه صاحبنظران ...

ارتباط ایثارگران با رییس جمهور | ایثار خبر

با توجه به تاکید رییس جمهور در همایش افق رسانه، مبنی بر اینکه بدنبال مشورت با همه صاحبنظران ...

ارتباط ایثارگران با رییس جمهور | ایثار خبر

با توجه به تاکید رییس جمهور در همایش افق رسانه، مبنی بر اینکه بدنبال مشورت با همه صاحبنظران ...

پاورپوینت نقد وتجزیه وتحلیل مجموعه فرهنگینمونه پروژه مهر مدارس 1396