دانلود رایگان


مقیاس خودکارآمدی تحصیلی پاتریک، هیکس و رایان - دانلود رایگاندانلود رایگان مقیاس خودکارآمدی تحصیلی پاتریک, هیکس و رایان

دانلود رایگان مقیاس خودکارآمدی تحصیلی پاتریک، هیکس و رایان این مقیاس توسط پاتریک، هیکس و رایان (1997) ساخته شده است، این مقیاس دارای 5 ماده می باشد که منعکس کننده ادراک دانش آموزان از شایستگی شان در انجام تکالیف کلاس می باشد.
تعداد سوالات: 5
تعداد صفحات: 3
محتویات: پرسشنامه + نمره گذاری + تفسیر + روایی + پایایی
نوع فایل: WORD


مقیاس خودکارآمدی تحصیلی پاتریک


هیکس و رایان


خودکارآمدی تحصیلی


خودکارآمدی تحصیلی پاتریک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه | انواع پرسشنامه بایگانی - پرسشنامه

این مقیاس از سه خرده مقیاس رخوت و بی حالی ... هیجانی و انگیزه تحصیلی تشکیل شده است.

مقیاس درجه بندی افسردگی هامیلتون HRSD 1960

... تنظیمی تحصیلی پینتریچ و ... مقیاس خودکارآمدی ... تحصیلی پاتریک ، هیکس و رایان ...

پرسشنــامه سازگاری تحصیلی

dsme.hums.ac.ir/article-1-108-fa.html ذخیره شده توسط عالی‌پور بیرگانی - ‏2015 - ‏مقالات مرتبط داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های حمایت اجتماعی ادراک‌شده (MSPSS)، پرسشنامه خود کارآمدی تحصیلی توسط پاتریک، هیکس و رایان، پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل ...

CF ROOT J700H 6.0.1 ok

پاورپوینت معماری و اقلیم بوشهر